Engagera!


ENGAGERA OCH INSPIRERA - FÖRELÄSNING


Kickstarta ditt team med ett spännande samtal om likheter och olikheter och varför man blir irriterad på vissa och gillar andra. Och inte minst hur vi kan kommunicera bättre oavsett det! Boka min interaktiva föreläsning

"VEM TROR DU ATT DU ÄR" som ger roliga och viktiga insikter om samspel i vardagen.


SKAPA STARKA TEAM -

WORKSHOP


Vem är egentligen bäst på vad - och gör alla det de är bäst på?

Att synliggöra era roller sinsemellan och kopplat till anvarsområden

ger ett team nya perspektiv på hur ni kan samarbeta, förstå varandra

och tillsammans använda era bästa förmågor för att nå resultat.

Boka mig för en spännande övning som ger teamet nya ögon.


FYRA ORSAKER TILL ATT MAN TAPPAR MOTIVATION - OCH HUR MAN HITTAR TILLBAKA. Miss-match mellan värderingar!

Det kan skava rejält att behöva arbeta med något som man inte upplever som varken meningsfullt eller värdefullt utifrån sina egna värderingar. Och då sjunker förstås motivationen.


Så här kan du leda!

Ta reda på vad som på riktigt motiverar din medarbetare eller kollega - det kanske inte alls är samma saker som du själv går igång på. När du vet det, kan ni koppla uppgiften till något som känns värdefullt för den som ska utföra den. Ingen vill jobba under sin förmåga eller med uppgifter som man kan lösa i sömnen. Man vill förstås inte heller lägga sin tid på något som ingen bryr sig om eller som inte gör någon verklig skillnad.

Så diskutera om uppgiften tillräckligt intellektuellt utmanande? Är det rätt uppgift i förhållande till kompetensen så att man känner sig behövd och att man bidrar? Hur viktig är det att arbetet blir gjort i förhållande till helheten, kommer någon att bry sig? Och vilken nytta kommer det är göra, vad tjänar vi på det här egentligen?"Det här kommer jag inte att klara"

En person som inte tror sig klara av uppgiften kan från början tappa all motivation att ens försöka. Alla är inte vinnarskallar. Är man helt ny i sin roll eller får en uppgift man aldrig haft förut, kan det gå i baklås.


Så här kan du leda!

Prata om vad personen har klarat av tidigare, visa på likheter och förmågor som du ser hos honom eller henne, som gör att du tror att det kommer att gå vägen. Hjälp till att bryta ned till mindre tuggor, om det kan kännas lättare. Visa intresse längs vägen och uppmuntra även de små segrarna. Varje resa börjar med ett första steg!Fast i en negativ spiral

Negativa känslor har en tendens att ta över och plötsligt är huvudet fullt av katastrofscenarion. Ännu en uppgift att lösa blir oöverstiglig och reaktionen att sparka bakut kan bli stark och komma snabbt


Så här kan du leda!

Här måste du agera snabbt. Ta dig tid så fort du kan och sätt er ostört och börja med att lyssna in vad det är som är fel. Det kan ligga många saker bakom stressen som du kanske inte ens känner till. När du har läget klart för dig, återspegla hur du uppfattat det så att du är på rätt spår. Var beredd på att det kan komma en hel del uppdämnda känslor och funderingar som ni behöver flera tillfällen framåt att prata om. Ta in professionell hjälp om det behövs.Jag förstår inte varför det blev fel!

När man upplever att man kör fast och inte förstår varför, eller känner att det ligger utanför ens egen kontroll, minskar motivationen.


Så här kan du leda!

Här behöver ni få fram var det egentligen fastnar. Varför känns det som att det sitter fast till att börja med - och var. Vem kan egentligen påverka det och hur. Och var ligger ansvaret? Var tydlig med att du finns som stöd men också med vems ansvaret är att lösa problemen, så att ni är överens om det.


Vill du prata mer om motiverande ledarskap? Kontakta mig!

Monica@lonnbom.com


+735 10 19 19


Besöksadress: United Spaces,

Klarabergsviadukten 63,

Stockholm