Prenumerera

VARSÅGOD!


Här får du mina främsta tips
för träffsäkra rekryteringar.

Vill du prata mer om rekrytering och
utveckling av medarbetare?

Hör av dig så tar vi en Zoom-fika!


Mobil 0735 10 19 19

monica@lonnbom.com

VARSÅGOD!


Här hittar du mina tidigare utskick till dig som är kandidat