Motivera!

SÅ HÄR FÅR DU MAXIMALT

MOTIVERADE TEAM!


Att motivera dina medarbetare borde vara enkelt. Och det är det också. I teorin. Många ledare jag möter berättar om för stora team, egna krävande arbetsdagar och att ledarskapet inte hinns med. I verkligheten är det krävande att sätta sig in i vad varje individ  har för drivkrafter och motivationsfaktorer under ytan. Det som gör skillnad i långa loppet. Vilka är de knappar som du egentligen ska trycka på för att få fram det äkta engagemanget och den verkliga arbetsglädjen? Det som skapar resultat, utveckling och kraftfulla team som levererar och fungerar tillsammans. 

Det räcker inte med veckomöten eller ens en rejäl kickoff. Vi vet nog alla hur känslan från en kick-off snabbt svalnar och vardagen tar över igen. För att få långsiktigt motiverade medarbetare behöver du se dem i närbild. Det kan jag hjälpa dig med!


Den starkaste motivationen kommer fram när man upplever att man är synlig, uppskattad och får förtroende – då kommer engagemanget som lägger in den extra växeln, initiativen som föder utveckling och känslan av att det man gör på sitt jobb är meningsfullt, gör skillnad och att man som medarbetare är viktig och bidrar till ett större sammanhang.  Det här kan du som ledare få fram! Utan att ändra ditt arbetssätt eller avsätta mängder med tid som du inte har.


Jag hjälper dig och ditt team att hitta de motivationsfaktorer och drivkrafter som leder till engagemang och resultat.  Jag arbetar utifrån erfarenhet, med personlig värme och stort engagemang och givetvis etablerade verktyg som ger dig konkreta svar och effekt direkt.

Visste du att...


Bara 14% av medarbetarna i Sverige är engagerade i sitt arbete och i att driva utvecklingen framåt!


Hela 75% är oengagerade i sitt arbete!


Och 11% är aktivt missnöjda - och sprider dessutom sitt missnöje omkring sig!


Källa:  State of the Global Workplace 2017

Andelen oengagerad personal x kostnaden för en halv årslön x antal medarbetare = kostnaden för engagemangsläckage


Exempel:

150 anställda

Årslön 450 000 kronor per medarbetare

40 procent av personalen är inte fullt engagerade


Kostnaden för engagemangsläckaget blir hela

13,5 miljoner kronor per år!


Källa: VD Tidningen 2013
80% of employees who are dissatisfied with their manager are disengaged.


Källa: Dale Carnegie, Employee Engagement Survey, 2016)

ATT SATSA PÅ MOTIVATION GER RESULTAT!


När dina medarbetare känner att du ser dem, stöttar dem och litar på dem så ökar engagemanget som ger resultat!  Genom att få kunskap om vilka drivkrafter dina medarbetare har och vad som motiverar dem, får du bättre redskap för att förstå hur du ska stötta på ett sätt som ger värde i långa loppet. I vardagen, inför utvecklingssamtalet, när ni blir fler eller färre.  Jag hjälper dig som är chef och ledare att få en klar bild av dina medarbetares motiavtionsfaktorer.


DET HÄR FÅR DU 

Jag gör tillsammans med dig en plan för omfattning och upplägg av motivationsgenomlysningen. Därefter gör jag tillsammans med varje medarbetare en profil som omfattar motivation, engagemang och värderingar.

En motivationsprofil för varje medarbetare som ger dig en tydlig bild och konkreta råd för vad som motiverar och demotiverar varje individ. Du får i klartext tydliga råd kring hur du på bästa sätt leder varje medarbetare för största engagemang. Det ger dig ett värdefullt stöd i vardagen och är också mycket effektivt vid medarbetarsamtal, i samband med organisationsförändringar och utveckling. Motivationsprofilen ger dig också en bild av medarbetaren i förhållande till teamet som hjälper dig att leda hela teamet. Enkelt, effektivt och värdefullt!

EN ENKEL INSATS SOM GER ETT STORT VÄRDE

Genom att du förstår dina medarbetares motivation på djupet blir du effektivare i ditt ledarskap och får ett högre engagemang i ditt team. Eftersom du vet hur du ska göra, blir du effektivare i ditt ledarskap och du utvecklas själv. Din egen ledarlust ökar!  Med en högre transparens kring värderingar och motivation hittar ni snabbare rätt väg framåt och skapar förutsättningar för utveckling och växande, där var och en kommer mer till sin rätt.  Dessutom får du medarbetare som uppskattar dig som chef ännu mer - och att behålla duktiga medarbetare är något av det bästa en duktig ledare kan göra! Kostnaden för att tappa duktiga medarbetare uppgår snabbt till mycket stora summor i form av tappad effektivetet, både i produktion och leverans men inte minst i att det också sprider sig till andra medarbetare som i sin tur tappar intresse och motivation och börjar ifrågasätta sitt eget engagemang.


   

  DITT EGET ENGAGEMANG ÄR AVGÖRANDE!

   

  Det motiverande ledarskapet börjar hos dig själv. Vet du vad du verkligen motiveras av längden? 

  Många av oss har faktiskt inte tänkt på det på djupet och har inte ringat in de områden och värderingar som gör att man får energi, känner arbetsglädje och ledarlust. Att förstå vad du själv drivs av är till stor hjälp när du ska motivera andra som har andra drivkrafter. Och för att hur du kan utveckla ditt eget ledarskap och hitta det som ger dig energi och driv som håller hela vägen.

  Börja med din egen motivationsprofil! 

   

  Monica@lonnbom.com


  +46 735 10 19 19