Motivera

Visste du att...


Bara 14%  är fullt engagerade
i sitt arbete!


Hela 75% är oengagerade i sitt arbete!


Och 11% är aktivt missnöjda - och sprider dessutom sitt missnöje omkring sig! *ENGAGEMANG SKAPAR LÖNSAMHET


EFFEKT DIREKT MED MOTIVATIONSPROFILER

Den starkaste motivationen kommer när medarbetarna upplever att de är synliga, uppskattade och får förtroende – då kommer engagemanget,  den extra växeln, initiativen som föder utveckling. Att känna att jobbet är meningsfullt och att man är viktig och bidrar till ett större sammanhang gör skillnad.


Det här kan du som ledare få fram! Utan att avsätta mängder med tid som du inte har.


Många ledare har stora team, späckade arbetsdagar och svårt att hinna med ledarskapet. Det är krävande att sätta sig in i varje medarbetares drivkrafter och motivationsfaktorer.


Vilka är de knappar som du ska trycka på för att få fram det äkta engagemanget och den verkliga arbetsglädjen?

Hur får du resultat, utveckling och kraftfulla team som levererar?


Det räcker inte med veckomöten eller ens en rejäl kickoff. Vi vet alla hur känslan från en kick-off snabbt svalnar och vardagen tar över igen. 

För att få långsiktigt motiverade medarbetare behöver du se dem i närbild. Det kan jag hjälpa dig med!


Genom motivationsprofiler hjälper jag dig och ditt team att hitta de faktorer och drivkrafter som leder till engagemang och resultat. 


Jag arbetar utifrån erfarenhet, med personlig värme och stort engagemang och etablerade verktyg som ger dig konkreta svar och effekt direkt.


* Källa:  State of the Global Workplace 2017

TRE SKÄL ATT MOTIVERA MERA

ÖKAT ENGAGEMANG GER ÖKAD LÖNSAMHET

Engagemang och lönsamhet hänger ihop!

MOTIVERADE MEDARBETARE STANNAR KVAR

Behåll dina bästa medarbetare och hjälp dem att utvecklas!

DU UTVECKLAS SOM LEDARE

Du som ledare har störst påverkan!

VAD ÄR EN MOTIVATIONSPROFIL -


OCH VAD HAR

MAN DEN TILL?


Kostnaden för tappad  motivation blir snabbt stor i form av sämre effektivitet och uteblivna resultat
Genom att synliggöra vad som skapar engagemang och motivation hos dina medarbetare, stärker ni ert samarbete och lägger grunden för framgång.

När dina medarbetare känner att du ser dem så ökar engagemanget som ger resultat!  Med kunskap om deras drivkrafter och vad som motiverar, får du bättre redskap för att  stötta på ett sätt som ger värde både direkt och i långa loppet. 


DET HÄR FÅR DU 

 • En plan för syfte och mål med Motivationsprofilen
 • Motivationsprofil för varje medarbetare som visar motivation, engagemang och värderingar
 • Konkreta beskrivningar för hur du bäst motiverar varje medarbetare SÅ HÄR ANVÄNDER DU MOTIVATIONSPROFILERNA

 • För att identifiera potential och hitta rätt utmaningar och utveckling 
 • Inför utvecklingssamtalen
 • När teamet ska bli fler - eller färre
 • För medarbetarnas individuella utveckling
 • För en plattform för hela teamet och hur de bäst samarbetar


Enkelt, effektivt och värdefullt!


När du förstår dina medarbetares motivation på djupet blir du effektivare i ditt ledarskap och får medarbetare som känner sig sedda och uppskattade. Det är den främsta faktorn för engagemang och utveckling och inte minst förbättrade resultat.DET HÄR BLIR RESULTATET

 • Din egen ledarlust ökar! 
 • Högre transparens kring värderingar och motivation
 • Snabbare utveckling framåt
 • Motiverade medarbetare som kommer till sin rätt
 • Effektivare team som genererar högre resultat
 • Engagerade medarbetare som stannar kvar


Dessutom får du medarbetare som uppskattar dig som chef ännu mer -

och att behålla duktiga medarbetare är något av det bästa en  ledare kan göra!


DIN EGEN MOTIVATIONSPROFIL
UTAN KOSTNAD


Det motiverande ledarskapet börjar förstås hos dig själv. Vet du vad du verkligen motiveras av längden? 

Många av oss har faktiskt inte tänkt på det på djupet och har inte ringat in de områden och värderingar som gör att man får energi, känner arbetsglädje och ledarlust. Att förstå vad du själv drivs av är till stor hjälp när du ska motivera andra som har andra drivkrafter. Och för att hur du kan utveckla ditt eget ledarskap och hitta det som ger dig energi och driv som håller hela vägen.

Börja med din egen motivationsprofil! 

Just nu bjuder jag dig på din egen motivationsprofil när du beställer minst en medarbetarprofil - passa på!

Kontakta mig så berättar jag mer!