Motivera!


Synlig, uppskattad och motiverad!

Den starkaste motivationen kommer när man upplever att man är synlig, uppskattad och får förtroende – då kommer engagemanget,  den extra växeln, initiativen som föder utveckling. Då vaknar känslan av att det man gör på sitt jobb är meningsfullt, gör skillnad och att man som medarbetare är viktig och bidrar till ett större sammanhang.  Det här kan du som ledare få fram! Utan att ändra ditt arbetssätt eller avsätta mängder med tid som du inte har.


Alla ledare vill ha motiverade och engagerade team!

Många ledare jag möter berättar om för stora team, egna krävande arbetsdagar och att ledarskapet inte hinns med. Det är krävande att sätta sig in i vad varje individ  har för drivkrafter och motivationsfaktorer under ytan. Vilka är de knappar som du ska trycka på för att få fram det äkta engagemanget och den verkliga arbetsglädjen? Det som skapar resultat, utveckling och kraftfulla team som levererar och fungerar tillsammans. 

Det räcker inte med veckomöten eller ens en rejäl kickoff. Vi vet alla hur känslan från en kick-off snabbt svalnar och vardagen tar över igen. För att få långsiktigt motiverade medarbetare behöver du se dem i närbild. Det kan jag hjälpa dig med!


Effekt direkt med individuella motivationsprofiler!

Jag hjälper dig och ditt team att hitta de motivationsfaktorer och drivkrafter som leder till engagemang och resultat.  Jag arbetar utifrån erfarenhet, med personlig värme och stort engagemang och etablerade verktyg som ger dig konkreta svar och effekt direkt.

Visste du att...


Bara 14% av medarbetarna i Sverige är engagerade i sitt arbete och i att driva utvecklingen framåt!


Hela 75% är oengagerade i sitt arbete!


Och 11% är aktivt missnöjda - och sprider dessutom sitt missnöje omkring sig!


Källa:  State of the Global Workplace 2017

Andelen oengagerad personal x kostnaden för en halv årslön x antal medarbetare = kostnaden för engagemangsläckage


Exempel:

150 anställda

Årslön 450 000 kronor per medarbetare

40 procent av personalen är inte fullt engagerade


Kostnaden för engagemangsläckaget blir hela

13,5 miljoner kronor per år!


Källa: VD Tidningen 2013
80% of employees who are dissatisfied with their manager are disengaged.


Källa: Dale Carnegie, Employee Engagement Survey, 2016)

VAD ÄR EN MOTIVATIONSPROFIL -


OCH VAD HAR

MAN DEN TILL?

Hur väl känner du dina medarbetare? Genom att tillsammans med dem djupdyka i vad som skapar engagemang och motivation, stärker ni ert samarbete och lägger grunden för framgång.

När dina medarbetare känner att du ser dem så ökar engagemanget som ger resultat!  Med kunskap om deras drivkrafter och vad som motiverar, får du bättre redskap för att  stötta på ett sätt som ger värde både direkt och i långa loppet. I vardagen, inför utvecklingssamtalet, när ni blir fler eller färre. 
Jag hjälper dig  att få en klar bild av dina medarbetares motivationsfaktorer!


DET HÄR FÅR DU 


 • En plan för syfte och mål med Motivationsprofilen
 • Motivationsprofil för varje medarbetare som visar motivation, engagemang och värderingar
 • Konkreta beskrivningar för hur du bäst motiverar varje medarbetare att arbeta med tillsammansSÅ HÄR ANVÄNDER DU MOTIVATIONSPROFILERNA

 

 • Som ett stöd i vardagen
 • Inför utvecklingssamtalen
 • När teamet ska bli större eller mindre
 • För medarbetarnas individuella utveckling
 • För en bild av hela teamet och hur de bäst samarbetar


Enkelt, effektivt och värdefullt!


UTVECKLA DITT

EGET LEDARSKAP


När du förstår dina medarbetares motivation på djupet blir du effektivare i ditt ledarskap och får medarbetare som känner sig sedda och uppskattade. Det är den främsta faktorn för engagemang och utveckling och inte minst förbättrade resultat.DET HÄR BLIR RESULTATET


 • Din egen ledarlust ökar! 
 • Högre transparens kring värderingar och motivation
 • Snabbare utveckling framåt
 • Motiverade medarbetare som kommer till sin rätt
 • Effektivare team som genererar högre resultat
 • Engagerade medarbetare som stannar kvar


Dessutom får du medarbetare som uppskattar dig som chef ännu mer -

och att behålla duktiga medarbetare är något av det bästa en  ledare kan göra!

Kostnaden för att tappa medarbetare uppgår snabbt till mycket stora summor i form av tappad effektivetet, både i produktion och leverans men inte minst i att det också sprider sig till andra medarbetare som i sin tur tappar intresse och motivation och börjar ifrågasätta sitt eget engagemang.


  BÖRJA MED DIN EGEN MOTIVATIONSPROFIL

   


  Det motiverande ledarskapet börjar förstås hos dig själv. Vet du vad du verkligen motiveras av längden? 

  Många av oss har faktiskt inte tänkt på det på djupet och har inte ringat in de områden och värderingar som gör att man får energi, känner arbetsglädje och ledarlust. Att förstå vad du själv drivs av är till stor hjälp när du ska motivera andra som har andra drivkrafter. Och för att hur du kan utveckla ditt eget ledarskap och hitta det som ger dig energi och driv som håller hela vägen.

  Börja med din egen motivationsprofil! 

   

  Monica Lönnbom 

  monica@lonnbom.com

  +46 735 10 19 19
  Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.

  Ok!