Rekrytera!

Dags att rekrytera?

JAG HJÄLPER DIG ATT

HITTA DEN RÄTTA

Att rekrytera är en sak, att rekrytera rätt  är en annan.  En träffsäker och hållbar rekrytering av en ledare och chef avgörs av hur man hanterar varje enskilt steg i processen, där fokus, erfarenhet, dialog och hög tillgänglighet är avgörande framgångsfaktorer.


Jag arbetar med stort engagemang och fokus och tar högst ett par uppdrag samtidigt för att kunna ge varje process min fulla uppmärksamhet i alla delar. Det gör att du får en mycket effektiv process som rör sig snabbt framåt och samtidigt är genomarbetad i alla delar.  Jag tänker utanför boxen, har tid att hitta kandidaterna som överraskar och som gör skillnad i långa loppet. Med min långa erfarenhet ser jag kandidaterna långt utanför deras CV och fångar egenskaper och förmågor som inte står på papper. 


 Jag har genomfört flera hundra framgångsrika rekryteringar på management- och senior specialistnivå och har ett spännande och aktuellt nätverk. Tillsammans kommer vi överens om hur jag bäst kan hjälpa er. En hel rekrytering eller delar av processen. Alltid med tydlighet, ansvar och löpande dialog.

Visste du att...


En felrekrytering kostar företaget

minst 700 000 i såväl direkta kostnader

som minskad effektivitet!

En felrekryterad ledare kan kosta mångdubbelt mer.


En person i en ny roll bestämmer sig redan första veckan om man vill vara kvar eller inte och om rollen motsvarar förväntningarna.

En genomarbetad uppdragsprofil har stor betydelse!

Hela rekryteringsprocesser

När ni vill ha fullt stöd och en komplett, effektiv rekryteringsprocess som överträffar era förväntningar!


Delar av rekryteringsprocesser 


  • Uppdragsprofil
  • Executive Search
  • Urval av  kandidater
  • Djupintervjuer
  • Kartläggningar av motivationsfaktorer och drivkrafter
  • Personprofiler och färdighetstesterInterim och inhouse stöd

När ni har hög beläggning, vid organisationsförändringar eller stark tillväxtSECOND OPINION


Behöver du en Second opinion på egna kandidater eller medarbetare? Inför successionsplanering, organisationförändringar eller egna rekryteringar?


Jag gör gedigna Second Opinion som genomlyser karaktärsdrag, kompetenser, drivkrafter, värderingar, teamprofil, förväntade beteenden och eventuella risker  som ger ett stabilt underlag för bedömning av en kandidats potential.


Samma verktyg är också ett bra stöd i utvecklingssamtal för befintliga medarbetare och du kan få underlaget i olika omfattning beroende på vad ni behöver.

Att det ingår en gedigen personlig genomgång av resultaten är en självklarhet!


ONBOARDING - STARTPAKET TILL DEN NYA CHEFEN


Att landa rätt från början i en ny chefsroll är avgörande för fortsatta framgångar.  Ge er nya chef optimala förutsättningar för sitt ledarskap från start med en genomlysning av teamets motivationsfaktorer och värderingar. 

Det ger en tydlighet både över varje medarbetare, liksom en förståelse för hur teamet fungerar tillsammans och inte minst en ovärderlig plattform att starta det nya uppdraget från, för att direkt förstå hur man motiverar och engagerar sitt team.


En liten insats som skapar ett stort och långsiktigt värde!

Läs mer om vikten av ett motiverande ledarskap här!

Monica@lonnbom.com                          

+46 735 10 19 19                               


Besöksadress: United Spaces.

Klarabergsviadukten 63