Second opinions

Ibland behöver man

ETT PAR ÖGON TILL

Det finns flera tillfällen när ett par oberoende ögon är till stor hjälp. Du kanske rekryterar själv och behöver en ordentlig genomlysning i form av en Second opinion som stöd för ditt slutliga val av kandidat. I en förändringsresa eller omorganisation, där du vill ta tillvara på dina duktiga medarbetare och detas kompetens. När du har medarbetare som vill utvecklas vidare och funderar på vad som är rätt riktning. Då kan en Potentialprofil vara till stor hjälp, för att ni gemensamt ska hitta bästa vägen framåt. Här är ett urval av tjänster som jag kan bidra med för att ge dig ett bra underlag för beslut och utveckling.


TILL DIN TJÄNST

SECOND OPINION

En gedigen genomlysning av dina slutliga kandidater som ger dig beslutsstöd för val av rätt kandidat. Jag gör Second opinions i tre olika versioner; Small, Medium och Large, beroende på roll och vilken omfattning av utvärdering du vill ha. Du får en fördjupad bild av bland annat karaktärsdrag, drivkrafter, värderingar och eventuella risker. Det är en liten insats som genererar ett stort värde och ger dig en bra plattform för det fortsatta samarbetet med din valda kandidat. Beställ mer info med vändande post!

POTENTIALPROFIL

En Potentialprofil ger dig facit i hand till hur du bäst motiverar och stöttar dina medarbetares utveckling att nå sin fulla potential. Ett suveränt hjälpmedel när du har medarbetare som vill mer, som stöd i utvecklingssamtal och för att skapa engagemang, motivation och arbetsglädje.

Vad går dina medarbetare igång på? Vilka knappar ska du trycka på för att få fram det lilla extra, den härliga energin som smittar av sig och ger resultat?
Vilka likheter och skillnader finns i teamet? Det får du veta när du gör en motivationskartläggning av ditt team.

MOTIVATIONSKARTA

JUST NU FÅR DU DIN EGEN POTENTIALPROFIL UTAN KOSTNAD

 Hör av dig på en gång så berättar jag mer!

Erbjudandet gäller till den 15 maj och vid beställning av minst en Second Opinion Medium eller Large
eller minst två Potentialprofiler.