Second opinions

Ibland behöver man

ETT PAR ÖGON TILL

Det finns flera tillfällen när ett par oberoende ögon är till stor hjälp. Du kanske rekryterar själv och behöver en ordentlig genomlysning i form av en Second opinion som stöd för ditt slutliga val av kandidat. I en förändringsresa eller omorganisation, där du vill ta tillvara på dina duktiga medarbetare och deras kompetens. När du har medarbetare som vill utvecklas vidare och funderar på vad som är rätt riktning. Då kan ett par utomstående ögon vara till stor hjälp, så att ni gemensamt hittar bästa vägen framåt. Utöver de faktiska profilerna så gör jag också en omfattande djupintervju med kandidaten, för att sätta profilen i ett sammanhang där den får både bakgrund och liv. Här är exempel på några av det jag hjälper dig med för att ge dig ett bra underlag för beslut och utveckling. Självklart kan du också få färdighetstester och referenstagning om du vill det. Du väljer helt enkelt det som passar dina behov bäst.


TILL DIN TJÄNST

SECOND OPINION

En gedigen genomlysning som ger dig beslutsstöd för val av rätt kandidat eller utveckling av en medarbetare. Jag gör Second opinions i tre olika versioner; Small, Medium och Large, beroende på roll och vilken omfattning av utvärdering du vill ha. Du får en fördjupad bild av bland annat karaktärsdrag, drivkrafter, kompetens, potential, värderingar och eventuella risker. Det är en liten insats som genererar ett stort värde och ger dig en bra plattform för det fortsatta samarbetet med din valda kandidat eller medarbetare. Du väljer vilka delar du vill ha med. Djupintervju och dokumentation ingår alltid. 
Beställ mer info med vändande post!

POTENTIALPROFIL

En Potentialprofil ger dig facit i hand hur du bäst motiverar och stöttar dina medarbetares utveckling att nå sin fulla potential. Ett suveränt hjälpmedel när du har medarbetare som vill mer, som stöd i utvecklingssamtal och för att skapa engagemang, motivation och arbetsglädje.

Vad går dina medarbetare igång på? Vilka knappar ska du trycka på för att få fram det lilla extra, den härliga energin som smittar av sig och ger resultat?
Vilka likheter och skillnader finns i teamet? Det får du veta när du gör en motivationskartläggning av en medarbetare eller varför inte hela ditt team.

MOTIVATIONSPROFIL

KOMPETENSPROFIL

En spännande profil som omvandlar egenskaper till troliga kompetenser, där du får en mycket tydlig bild av hur din medarbetare troligen kommer att prestera - ett fantastiskt verktyg för att verkligen låta medarbetare komma till sin rätt och ge de bästa förutsättningarna att lyckas.

JUST NU FÅR DU DIN EGEN MOTIVATIONSPROFIL
UTAN EXTRA KOSTNAD

 Hör av dig på en gång så berättar jag mer!

Erbjudandet gäller vid beställning av minst en Second Opinion Medium eller Large