Tips

TIPS OCH GODA RÅD
när du rekryterar själv.

REKRYTERA RÄTT - BÅDE LÄTT OCH SVÅRT!

Mina bästa tips för en framgångsrik rekrytering


Detaljerna avgör om det blir en bra rekrytering eller inte. Att slarva med grunderna, ha för bråttom, missa viktiga steg och inte värna om hanteringen av kandidaterna är några säkra sätt att inte lyckas fullt ut, tappa bra kandidater längs vägen och ge ditt varumärke dåligt rykte.


Har du varit med om en felrekrytering, så vet du vad det kostar. Inte bara i pengar utan också i tappad effektivitet, gnissel i maskineriet och onödig irritation. Är det dessutom en ledare som inte fungerar, så riskerar du att tappa duktiga medarbetare. Här är några av mina bästa tips för hur du undviker några vanliga fällor och missar. Du hittar ännu fler i "Handfasta tips för träffsäkra rekryteringar" som du kan ladda ned här  >>>


BÖRJA I TID!

En hållbar rekrytering tar tid för att du ska få den mest lämpade kandidaten till rollen, inte bara "första bästa" som någon råkar känna. När behovet uppstår, sätt igång processen direkt. Du behöver skapa utrymme för de olika stegen längs resans gång. Och även om du behöver någon "igår" så har din kandidat förmodligen en uppsägningstid i sin tur. Tänk på att mycket tid inte behöver vara samma sak som lång tid - kan du göra plats i din kalender?

GRUNDA MED EN GENOMARBETAD UPPDRAGSPROFIL

Det räcker inte med en arbetsbeskrivning. Prata igenom alla aspekter av rollens möjligheter och utmaningar och  vem ni behöver, varför och vad ni erbjuder. En person i en ny roll bestämmer sig redan första veckan om man vill vara kvar eller inte och om rollen motsvarar förväntningarna. En genomarbetad uppdragsprofil lägger grunden för att det blir rätt för båda parter. Uppdragsprofilen använder ni som ryggrad och som grund för urvalet av kandidater processen igenom.

TA IN EN SECOND OPINION

Gör en ordentlig second opinion  - förslagsvis genom att anlita mig! - på dina slutkandidater så att du får en fördjupad bild av karaktärsdrag, drivkrafter, värderingar och eventuella risker. Det är en liten insats som genererar ett stort värde och ger dig en bra plattform för det fortsatta samarbetet med din valda kandidat. Klicka till höger så får du mer info!

BOKA IN PROCESSEN I KALENDERN

En ordentlig tidplan är en framgångsfaktor när du rekryterar. För rekrytering tar tid för alla inblandade. Du behöver ha koll på kalendern och de viktiga hållpunkterna längs processens gång. Och för att inte tappa dina kandidater på vägen, så behöver du hålla tempot uppe och inte dra ut på tiden mellan de olika stegen. Samtidigt är det viktigt att inte stressa i mål, varken för er eller era kandidater.

KOMMUNICERA!

Det kan inte betonas nog - att kommunicera med dina kandidater processen igenom, gör en enorm skillnad. Tänk på ditt varumärke, håll kandidaterna uppdaterade, berätta vad som händer och tacka av dem som inte går vidare på ett snyggt sätt. Inte med trista standard-formuleringar. Det i särklass vanligaste missnöjet från kandidater som varit i processer är bristen på kommunikation, besked och respekt - se till att du tar dig tid att ta hand om dina kandidater!

VILL DU HA FLER TIPS?

Jag berättar gärna mer om hur du lyckas med dina rekryteringar. Hör av dig så tar vi en Zoom-fika så får du mina bästa tips, tricks och erfarenheter.